Per Rollam

PER ROLLAM

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu nabyl účinnosti dne 24.4.2020.

Již brzy zde spustíme novou službu pro obchodní korporace ...

  • Husova 109, Kutná Hora
  • +420 327 588 311
  • info@administer.cz