Per Rollam

PER ROLLAM

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu nabyl účinnosti dne 24.4.2020.

Jsme připraveni Vám pomoci, kontaktujte nás.

  • ADMINISTER, spol. s r.o., Husova 109/19, 284 01 Kutná Hora
  • +420 327 588 311
  • info@administer.cz